Hästpass

 

Alla hästar behöver ett pass, oavsett ålder eller ras, det gäller hela dess liv och behövs inte bytas ut om det är ett godkänt EU-pass. Huvudsyftena med passen är att man ska kunna identifiera varje häst vid tex handel med hästar, kunna vara med och påverka att smittsamma sjukdomar inte sprids och säkra att läkemedel inte kommer i våra livsmedel. Om din häst inte har ett pass måste man ansöka om det snarast, länsstyresen som ansvarar för kontroller av pass kan beordra dig att skaffa ett pass och ge dig böter om hästen inte har ett.

Andra regler gäller för nyfödda föl; då de föds den 30 juni eller tidigare måste den ha ett pass utfärdat senast den 31 december samma år, föds den däremot den 1 juli eller senare ska den ha ett pass senast 6 månader efter födseln. From 1 juli 2009 ska alla hästar som ansöker om ett nytt pass dessutom märkas med ett chip, och de får då samtidigt ett Universal Equine Lifetime Number (UELN), ett nummer som motsvarar våra personnummer. Den kombinationen med ett pass, chip och numret gör att man kan spåra en häst som av någon anledning har kommit bort, dessutom kan tävlingsresultat och meriter följa hästen till ett eventuellt avelsarbete i framtiden. När hästen sen dör skall passet makuleras och ogiltligförklaras och efter det kontaktas den avelsförening som utfärdat passet för avregistrering av hästen.

From 2010-01-01 ändrades reglerna för vilket sorts pass fjordhästen får vid en ansökan, detta för att det är viktigt att vi anpassar oss till övriga Europas, och framför allt Norges, krav på härstamning för avelsdjur.

  • För att hamna i Grundstamboken I (Grönt pass) krävs numer fem led riksstamboksförda eller därtill berättigade förfäder samt fadershingst godkänd enligt rasvisa krav.
  • För Grundstambok II (Vitt pass) krävs tre led rikstamboksförda eller därtill berättigade förfäder samt fadershingst godkänd enligt rasvisa krav. Samma krav på tävlingshästar som tidigare, alltså krävs det tre led för att få tävla i fjordhästsammanhang, som tex SM eller NM.
  • Övriga hästar kommer att hamna i något som kallas Register och de får ett Rött pass.

Importerade hästar

Har din häst ett pass som är utfärdat av en godkänd organisation inom EU behöver du inte ansöka om ett nytt pass, däremot om du importerar en häst ifrån ett land utanför EU måste ett nytt pass göras och då måste man ta kontakt med sin passutförande förening inom 30 dagar från det att hästen importerats, för att ansöka om nytt pass eller för att hästen ska bli registrerad i Sverige.

Utförande

Passen utförs av en kontrollant som är godkänd att chippa och signalementsbeskriva fjordhästar, lista över id kontrollanter hittar du här. Passet innehåller ägarens namn, hästens eget nummer, härstamning och ras. Dessutom ska vaccinationer, eventuella laboratorieundersökningar och vissa medicinska behandlingar finnas med. Kontrollanten som utför ska få se antingen språngsedel, betäckningsrapport eller registreringsbevis tillsammans med hästen och ett så kallat konturdiagram skrivs i av kontrollanten där hästens färg, tecken och virvlar anges. Konturdiagrammet, rapport om chipmärkning, hästens orginalhandlingar och även ett tagelprov skickas till SFF´s registrator:

Annerlie Johansson, Korrebo Björkhem, 514 53 Månstad
E- mail: annerli.johansson@gmail.com 
Tel: 0325-42163, 070-7597911.

 Hit kan du även vända dig om du har frågor om hästpass, registrering och ägarbyte.

Mer information finns även på Jordbruksverkets hemsidan

Nya passkostnader from 2009-07-01
Föl (födelseåret innan 1 november) 800 kr
Fölregistrering (inkommet efter 1 november födelseåret)  1000kr
Utförande av pass till moderlivsinplantat  800kr
Utförande av pass till äldre fjordhäst  1000kr
Utbyte av registreringsbevis till pass 1000kr
Registerkostnad för häst med godkänt EU-pass 800 kr
Byte av icke godkänt EU-pass 1000 kr
Ersättningspass (förkommet pass) 800 kr
Ägarbyte  200kr
Extra administrativ avgift vid utskick av komplettering av ansökan  100kr
Hingslicens (from 2013)  500kr
Stamboksföringsavgift-sto  500kr
Stamboksföringsavgift-hingst  500kr