Premiering i Dingle 12/8-17

Hingst 1 år.

Edvin e Allman 204 u Dovina 3317      

8-8-7-8-8 = 39 poäng. Äg. Bo Johansson

Valack 3 år.

Aktör Frö e.Arkad Frö 280, u. Chenaia 3345.

8-8-7-8-7 = 38 poäng. Även utfört godkänt 3-års-körprov.

Ägare: Ingegerd o Ingemar Roselin

Premiering Henån 13/8-17.

Sto 6 år

Lindie Pop 24-111-1074 e Allman 204, u Lolita 3245 

8-8-8-9-7= 40 poäng. Även godkänt ridprov.

Äg. Helena Andersson

Hingst 1 år

Nico e Allman204 u. Nicolina 3555      

8-7-7-8-7 = 37 poäng. Äg. Bo Johansson