Medlemsavgift 2024

Fullbetalande medlem: 350 kr 
Ungdomsmedlem:        250 kr
Stödjande medlem:      100 kr
Familjemedlem:             50 kr

Ange namn, adress, mailadress. Om alla uppgifter inte får plats maila dessa till Lilly Petersson : lilly.petersson@telia.com

BDF:s bankgiro: 5101-3852.  
BDF:s Swish nr: 123 068 5222