BDF Nytt, Bohuslän Dals Fjordhästförenings medlemsblad

BDF-nytt är Bohuslän Dals Fjordhästförenings (BDF) medlemstidning som beräknas komma ut tre till fyra gånger per år.

Materialet görs av medlemmarna i föreningen och bidrag mottages tacksamt!

Redaktör: Gun Eimir

Snibe 1

457 43 Fjällbacka

mobil: 0722-472572

gun@snibe.se

 

Ansvarig utgivare:  Samma som ovan!