Att tänka på före beteckning:

 

*Försök hitta en hingst som kompletterar ditt sto.

Ta gärna hjälp av Svenska Fjordhästföreningens Avelsråd Anna Gardelin anna.gardelin@edu.koping.se 

* Se till att den hingst du valt har gällande betäckningslicens. En hingst kan vara avelsvärderad utan att ha betäcknigslicens, men avkomman kan då ej registreras med grönt hästpass.

* När du använt en godkänd hingst ska du få en del av betäckningsrapporten som "kvitto" på detta.

* Avelsvärderingsbokstäverna innebär kortfattat en sammanfattande värdering av hingsten. B och AB grundar

sig enbart på hingsten egna meriter, medan A, Elit och C grundar sig på hingstens avkommeresultat. A och Elit visar att hingsten varit positiv för aveln medan C visar att hingsten haft svaga resultat.