Fjordhästen är en av de äldsta hästraserna i Europa. I många hundra år har man drivit ren avel med denna ras i de norska fjord- och fjällbygderna på Vestlandet. De naturliga förhållandena har i stor utsträckning förhindrat inkorsning av andra raser i Fjordhästen. Från att tidigare ha varit en mycket efterfrågad småbrukarhäst i sitt hemland Norge, liksom i många andra länder i Europa, har man i fjordhästen funnit en samarbetsvillig och allsidig familjehäst.

Målsättningen bör vara att fjordhästen både skall kunna användas inom sina traditionella områden i jord- och skogsbruk och dessutom även kunna tillfredsställa de växande kraven på en allsidig användbar familjehäst. Därför vill man att den dels skall vara en smidig körhäst, dels en häst för ridning i skog och mark (Fjordhästen har av naturen ett utpräglat terrängsinne) samt dessutom en tålig ungdomshäst lämpad för lätta tävlingar i hoppning, körning och dressyr.

Vår avelsmålssättning är att med rasbeskrivningen som grund, och i nära samarbete med riksföreningarna i Norge, och i andra länder ta vara på och förbättra Fjordhästens många goda egenskaper.

Dessa är:

  •  ett utpräglat gott lynne
  •  energi
  •  samarbetsvilja
  •  härdighet
  •  lättföddhet
  •  god fruktsamhet
  •  god hållbarhet
  •  och en sund konstitution

Avelsurvalet bör därför inriktas på en rörlig häst med harmonisk byggnad där ett oeftergivligt krav är att bevara den gamla norska fjordhästtypen, på norska uttryckt "fjordhestpreg".

 

-Svenska Fjordhästföreningens avelsmål för Fjordhästen