3-års kördiplom

I BDF delar vi varje år ut diplom till 3 års fjordhästar – ston, valacker eller hingstar, som visat att de går att köra. Diplomet delas ut till hästägaren vid föreningens årsmöte.

För mer information ----> 

Bidrag till unghästar på premiering

Bohuslän Dals Fjordhästförening står för anmälningsavgiften för 1- och 2-åringar som visas i vårt område. Ägaren till hästen ska vara medlem i BDF och pengarna betalas ut efter att hästen visats på premieringen.

 

Betäckningsbidrag

Bohuslän Dals Fjordhästförening bidrar i år (2022) till betäckningen av fjordston vars ägare är medlem i föreningen sedan minst 2 år(föregående och nuvarande år). Upp till 1000 kr betalas ut efter att stoet blivit betäckt med godkänd hingst.

BDF betalar totalt ut max 8000kr/ år i avelsbidrag.


Resebidrag för resa till hingst: 15 kr /mil,dock högst 1000kr/sto och säsong.

 

Premier till hingstar och valacker som gjort körprovet som 3- eller 4- åringar samt 4 eller 5-åriga ston med föl vid sida.

För ovan nämnda hästar som visas och gör sitt första godkända kör- eller ridprov på premiering, betalas en premie om 500 kr ut.

Ägaren ska vara medlem i BDF sedan minst två år (föregående och nuvarande år).
BDF betalar ut max 2500 kr/ år. 

För att erhålla dessa bidrag måste hästägaren själv komma in med ansökan om pengarna genom att skicka in kopia på premieringsprotokoll eller språngsedel.

Detta skall skickas till lilly.petersson@telia.com eller  Lilly Petersson, Hajum 13, 455 95 Hedekas. Senast 15/10-22

                     Tävlingsbidrag till SM:
BDF betalar anmälningsavgiften till FjordSM till de som är uttagna av föreningen.

                    Resebidrag till SM tävlingar:
15 kr/ mil. Ersättningen kan bli lägre beroende på hur många som söker. BDF betalar ut max 8000 kr i resebidrag/år.

Föreningen ger bla diplom till godkänt uppvisade körprov.